Tuesday, May 17, 2016

WEDNESDAY OF THE 7TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 9:38-40. UNSA MAY ATONG IKASULTI SA MGA TAWO NGA MAGSANGYAW MAHITUNGOD KANG KRISTO APAN DILI KATOLIKO? Diha sa ebanghelyo si Kristo nagtugot ni bisan kinsa nga magsangyaw tungod kay matod pa niya, “Ang dili batok kanato dapig kanato”. Kini nga pagtulon-an angay nga magdasig sa tanang magsasangyaw, Katoliko man o dili, sa pagrespeto sa usag-usa. Dili sila angay nga mag-away, mag-insultohay, ug magdinaotay diha sa ilang pagsangyaw kang Kristo ngadto sa kalibotan. Ang Ginoo nga ilang gisangyaw usa ka Dios sa gugma ug pakigdait. Angayan lamang nga ang mga magsasangyaw magdala og kalinaw ug kaayohan sa usag-usa. Nindot kaayo ang giingon ni Saint Francis de Assisi: “It is no use walking anywhere to preach unless our walking is our preaching.”

No comments: