Tuesday, May 3, 2016

WEDNESDAY OF THE 6TH WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 16:12-15. MAKAMAO BA KITANG MAGPASENSYA SA ATONG ISIGKATAWO KON KINI DUGAY'NG MAKAT-ON SA MGA BUTANG NGA BUOT NATONG ITUDLO KANILA? Kasagaran, dali ra kitang masuko ug mawad-ag paglaum sa atong mga igsoon, anak, o estudyante nga gahi og ulo. Moingon dayon kita, “Bahala naka sa imong kinabuhi oy! Ako bay mag-antos nga ikaw man!” Apan, dili kini maoy angay natong buhaton. Atong sabton nga matag tawo lain-lain og kapasidad sa pagsabot ug lain-lain usab og kahimtang sa kinabuhi nga makaapekto sa ilang pagtubo sa hunahuna ug pagbati. Si Hesus naghatag og ehemplo sa pagdawat sa hinayhinay nga kausaban ug kalamboan sa tawo. Wala niya pwersaha ang pagtudlo sa mga sumusunod. Gani, gisalig niya sa Espirito Santo ang dugang kalamdagan sa hunahuna ug kasingkasing sa iyang mga tinun-an.

No comments: