Thursday, May 26, 2016

FRIDAY OF THE 8TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 11:11-26. UNSA MAY MAHIMO SA DAKONG PAGTOO DIHA SA ATONG KINABUHI? Si Hesus nagtudlo: “Kon kamo may pagtuo sa Dios, makasugo kamo niining bungtora, ‘Maalsa ka ug masalibag ngadto sa dagat.’ Kon kamo mag-ampo ug mangayog usa ka butang, tuohi nga madawat ninyo kini, ug mainyo gayod kini.” Para sa mga Judiyo, ang “bungtod” maoy hulagway sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Tungod niini, ang tawo nga makasulbad sa mga problema ilang tawgon og “mountain remover”. Pinaagi ning gamay’ng kasayoran, atong masabot ang punto ni Hesus sa ebanghelyo karon. Kon kita mag-ampo nga puno sa pagtoo, madawat nato gikan sa Dios ang kahibalo ug katakos sa pagsulbad sa bisan unsang matang sa kalisdanan ning kinabuhi. Sakto ang giingon: “With faith you can move mountains, with doubt you can create them.”

No comments: