Thursday, November 10, 2016

FRIDAY OF THE 32ND WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 17:26-37. UNSAON MAN KITA PAGHUKOM SA GINOO INIG ABOT SA PANAHON? Gihulagway ni Hesus ang maong panahon pinaagi sa pag-ingon: “Niadtong gabhiona, may duha ka tawo nga magdulog sa higdaanan; kuhaon ang usa ug ang usa ibilin.” Pinaagi ning panultihon gitudloan kita nga matag tawo manubag sa iyang kaugalingon atubangan sa Ginoo. Matod pa ni San Pablo sa Roma 14:12: “Every one of us should give an account of himself to God.” Nindot kini nga pahimangno tungod kay adunay mga tawo nga magpasagad lang ug magsalig nga maluwas tungod sa katarong ug kamaampoon sa ilang ginikanan, kapikas, o kaha kaigsoonan. Sayon ra nga moingon, “I-apil lang ko og ampo” o “Ikaw lay pagbinuotan para nako”. Sayop! Sa Adlaw sa Paghukom, ang atong binuhatan maoy susihon sa Ginoo, dili ang sa uban.

No comments: