Thursday, November 17, 2016

FRIDAY OF THE 33RD WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 19:45-48. UNSA MAY MAKASUKO SA GINOO? Sa panahon ni Hesus, adunay mga tawo didto sa templo nga nagpadato sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagpamaligya og mga mananap ug pagpamaylo’g kwarta nga ihalaray. Sa maong sistema, makalolooy ang mga kabos nga muadto sa templo tungod kay mapugos man sila sa pagbayad og labaw pa kaysa angayan. Nasuko si Hesus sa iyang nakita didto sa templo tungod kay kini usa ka pagpanamastamas sa Balay sa Dios ug inhustisya batok sa mga kabos. “God is never angry for His own sake, only for ours”, nag-ingon si Saint Thomas de Aquinas. Matag inhustisya nga buhaton sa tawo ngadto sa isigkaingon makapasuko sa Ginoo. Busa, likayan gayod nato ang  pagpanikas, pagpamintaha, ug pagpahimulos sa kahimtang sa mga kabos.

No comments: