Sunday, November 20, 2016

THURSDAY OF THE 34TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 21:20-28. UNSA MAY MAGPAABOT KANATO SA KATAPUSAN SA PANAHON – PAGKAGUN-OB BA, O KATUMANAN? Ang ebanghelyo nagpadayag nga ang katapusan sa panahon pagaunhan og mga katalagman - adunay mahitabong kamatay, giyera, ug mga kaguliyang sa kalangitan ug kadagatan. Makalilisang nga hunahunaon kining maong panagna. Apan, dili kita angay’ng mapuno sa kahadlok tungod kay matod pa sa ebanghelyo, inig abot sa panahon si Kristo motungha uban sa dakong gahum ug himaya. Dili pagkagun-ob ang muabot kondili katumanan sa mga panaad sa Dios. Ang Iyang pagbalik magdala’g kaluwasan ug kadaogan sa Iyang mga tinun-an. Sa Libro sa Gipadayag, ang Ginoo nag-ingon: “Behold, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done” (22:12).

No comments: