Tuesday, November 15, 2016

WEDNESDAY OF THE 33RD WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 19:11-28. UNSA MAY ATONG BUHATON SA MGA GASA UG TALENTO NGA GITUGYAN KANATO SA DIOS? Ang sambingay naghisgot sa usa ka hari nga masaligon sa iyang mga sakop. Sa iyang paglakaw, gibinlan niya sila og salapi nga ilang gamiton sa bisan unsang paagi nga ilang mahunahunaan. Pinaagi niini masukod ang ilang kamatinud-anon ug kamaalagaron sa hari. Ingon usab niini ang gibuhat sa Dios kanato. Gitugyanan kita niya sa mga bililhong butang sama sa kinabuhi, kabtangan, kahibalo ug talento. Gihatagan kita niya’g kagawasan sa paggamit ning mga gasa sa paagi nga atong magustohan. Gawasnon kita nga mag-amping ug mag-abuso niini. Dinhi masukod ang atong gugma, pagtahod ug pagkamaalagaron sa Dios. Si Madeleine L’Engle nag-ingon: “We can’t take any credit for our gifts and talents. It’s how we use them that counts.”

No comments: