Sunday, November 20, 2016

PRESENTATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY


LUKAS 19:45-48. UNSA MAY MENSAHE NING KAPISTAHAN SA PAGHALAD KANG SANTA MARIA DIDTO SA TEMPLO? Ang paghalad sa batang Maria didto sa Templo usa ka mahinungdanon bahin sa tradisyon sa Simbahan. Si San Joachim ug Santa Ana, human hatagi’g bata sa ilang katigulangon, niadto sa templo aron paghalad sa ilang anak ug pagpasalamat sa Dios. Kining pangilin magtudlo kanato nga ang matag bata nagagikan sa Dios ug angay nga ihalad og balik sa mga ginikanan ngadto sa iyang Magbubuhat. Nindot kaayo nga sa paghimo niini, ang mga ginikanan mag-ampo sa pag-ingon: “Ginoo, itugot nga kining bata nga imong gihatag magdala kanamo’g kalipay ug maghatag Kanimo’g himaya.” Mosangpit kita sa Ginoo tungod kay matod pa sa usa ka magsusulat: “While our children are ours for a time, their forever future is in God’s hands.”

No comments: