Friday, November 4, 2016

SATURDAY OF THE 31ST WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 16:9-15. KINSA MAN ANG NAGHARI SA ATONG KINABUHI – DIOS O BAHANDI? Ang tawo nga gihari-an sa bahandi magsigi la’g hunahuna kon unsaon pagpadaghan ang iyang kwarta ug kabtangan. Wala siyay panahon sa Ginoo, sa kaugalingon, ug sa isigkatawo. Tungod kay gusto siyang madato, dili niya batasan ang pagtabang sa nanginahanglan. Samtang ang tawo nga giharian sa Dios magsigi’g hunahuna kon unsaon pagpasidungog ang iyang Magbubuhat. Bisan tuod nanginabuhi, aduna siyay igong panahon para sa pag-ampo, pagpahulay ug pagpakighigalaay. Nasayod siya nga ang bahandi lumalabay lamang ug dili angay’ng pakamatyan. Gamiton niya kini sa sa pag-alagad sa Dios, sa isigkaingon, ug sa kaugalingon. Sakto ang gisulti ni Margaret Thatcher, “It is not the creation of wealth that is wrong, but the love of money for its own sake.”

No comments: