Tuesday, November 8, 2016

MONDAY OF THE 32ND WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 17:1-6. UNSA MAY KAPAINGNAN SA DAOTANG PANIG-INGNAN? Gipahimangnoan ni Hesus ang mga tinun-an sa dili paghatag og daotang ehemplo sa uban. Ang magbuhat sa ingon angay nga “hiktan ang liog sa usa ka dakong galingang bato ug itambog ngadto sa dagat”. Kining panultihon nagpasabot lamang sa kadako sa sala sa tawo nga maghatag og dili maayong panig-ingnan sa katilingban. Kon magdasig kita sa usa ka tawo sa pagpakasala pinaagi sa pulong ug sa binuhatan, siya magtudlo usab sa laing mga tawo sa pagpakasala, ug kini sila mao na pud ang makaingon sa daghan pang uban nga makabuhat og daotan. Busa, dili daotang ehemplo kondili saktong panig-ingnan ang atong ipakita sa uban, ilabi na sa atong mga kabataan. Adunay nag-ingon, “Live so that when your children think of fairness, caring and integrity, they think of you.”

No comments: