Tuesday, November 1, 2016

ALL SOULS DAY


MATEO 25:31-46. UNSAON MAN PAGSULOD ANG GINGHARIAN SA DIOS? Ang Sambingay nagtudlo nga sa pag-abot sa Katapusang Adlaw, ang Ginoo molingkod sa iyang trono aron paghukom sa mga tawo. Ang basihan sa paghukom mao ang atong gibuhat sa mga may panginahanglan sama sa gigutom, giuhaw, dumuduong, hubo, masakiton ug binilanggo. Kon kita nagtabang sa mga naglisod, mahiuban kita sa mga karnero nga makasulod sa Gingharian tungod kay matod pa sa Hari: “Sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa labing ubos ning akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanako.” Apan, kon kita wala magtagad sa mga kabos, sama ra nga wala kitay gibuhat para sa Hari. Mahisama kita sa mga kanding nga dili makasulod sa Langit. Si Henry W. Beecher nag-ingon, “Heaven will be inherited by every person who has heaven in his soul.”

No comments: