Thursday, November 17, 2016

THURSDAY OF THE 33RD WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 19:41-44. UNSA MAN ANG MAGHATAG OG KALINAW SA KINABUHI? Nagpadulong sila sa Jerusalem, ug sa dihang nakita ni Hesus ang siyudad, nakahilak siya ug nakapamulong: “Kon nasayod ka pa unta kon unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw!'”. Gihilakan ni Hesus ang katawhan sa Jerusalem tungod kay nagdumili sila sa pagdawat sa Mesiyas; wala nila nakita ang Dios diha Kaniya, nga mao unta ang magdala og kalinaw sa ilang kinabuhi. Tungod sa pagdumili sa grasya sa Dios, ang siyudad sa Jerusalem nabungkag sa tuig 70 AD ubos sa gahum sa mga Romanhon. Ang nahitabo sa Jerusalem mahimo nga pahimangno para kanato. Dawaton gayod nato si Kristo diha sa atong kaugalingon, pamilya ug katilingban aron atong makab-ot ang tinuod nga kalipay, kalamboan ug kalinaw. Sakto ang caption: “No Jesus, no peace. Know Jesus, know peace.”

No comments: