Monday, November 14, 2016

TUESDAY OF THE 33RD WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 19:1-10. UNSA MAN ANG TINUOD NGA PAGHINULSOL SA SALA? Si Zaqueo wala malipay sa iyang kahimtang. Anaa siya sa ibabaw sa katilingban, apan gibati siya'g dakong kamingaw. Adunahan siya, apan wala siyay kahigalaan. Mao kini ang bunga sa iyang daotang binuhatan. Karon, gusto na siyang magbag-o ug mobalik sa Ginoo. Giingnan niya si Hesus: “Katunga sa akong mga kabtangan, Ginoo, ihatag nako sa mga kabos, ug kon aduna man ganiy akoy nalimbongan sa bisan unsa, ulian nako siyag upat ka pilo.” Aron maangkon ang kaluwasan, andam si Zaqueo nga mobiya sa tanan niyang katigayonan. Kining ebanghelyo nagtudlo kanato nga ang matinud-anong pagbasol pagaubanan gayod og dakong tinguha sa pag-ayo sa mga relasyon nga nadaot. Sakto ang giingon, “True repentance involves a change of heart and not just a change of behavior.”

No comments: