Tuesday, November 8, 2016

TUESDAY OF THE 32ND WEEK IN ORDINARY TIMELUKAS 17:7-10. UNSA MAY SAKTONG TUMONG SA PAGPANGALAGAD? Si Hesus miingon: “Kon makabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna ninyo 'Mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan.'” Ang Ginoo nagtudlo sa pagpangalagad nga dili mag-apas og balos. Tukma kini nga pahimangno tungod kay daghan kanato moserbisyo nga gustong daygon ug balosan. Unya ra ba’g dili mapasidunggan ug mabalosan, magmahay dayon ug motagam. Kini magpakita nga ang atong pagtabang dili pa tiunay ug kinasingkasing. Ang maayong tumong sa pagpangalagad mao ang kadayganan sa Ginoo ug ang kaayohan sa isigkaingon, dili sa kaugalingon. Sakto ang nagsulat: “When we show kindness to those who can repay us, it’s called networking. When we show kindness with no thought of repayment, it’s called love.”

No comments: