Sunday, November 13, 2016

MONDAY OF THE 33RD WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 18:35-43.UNSA MAN NGA MATANG ANG ATONG PAGKABUTA? Ang makililimos sa ebanghelyo usa ka buta, apan aduna siyay espirituhanong panan-aw –- nakita niya ang Dios diha kang Hesus. Ang mga tawo makakita, pero buta sila sa espirituhanong kamatuoran –- wala nila nakita ang dakong panginahanglan og Dios sa usa ka tawo. Matag usa kanato adunay lain-laing klase sa pagkabuta. Ang mga sikolohista nagtudlo nga matag tawo adunay “blindspots.” Adunay dili makakita sa iyang mga sayop; adunay buta sa gugma; ug naa puy buta sa mga lihok sa Dios. Si Antoine de Saint-Exuspery nag-ingon: “It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye.” Atong hangyoon si Hesus nga ayohon ang atong kasingkasing aron makakita kita sa mga butang nga bililhon sa kinabuhi.

No comments: