Wednesday, November 9, 2016

THURSDAY OF THE 32ND WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 17:20-25. UNSA MAY KAHULOGAN SA MGA PULONG “GINGHARIAN SA DIOS”? Naanad kita sa paghunahuna nga ang Gingharian sa Dios usa ka lugar nga atong makita o maadtoan. Apan ang ebanghelyo karon naghatag kanato’g laing pagsabot kalabot niini. Si Hesus miingon: “Ang Gingharian sa Dios dili butang nga inyong makita. Walay makaingon, 'Ania ra!' o, 'Atua ra!'; kay ang Gingharian sa Dios anaa uban kaninyo.” Ang Gingharian sa Dios usa diay ka persona, si Kristo mismo, nga atong dawaton diha sa atong kasingkasing, panimalay ug katilingban. Sa mga pulong pa ni Dallas Willard: “Jesus is the human face on the Kingdom of God. He makes it concretely accesible.” Ang Gingharian sa Dios maangkon nato kon si Hesus mao na ang maghari sa atong kinabuhi.

No comments: