Sunday, November 27, 2016

MONDAY OF THE 1ST WEEK OF ADVENT


MATEO 8:5-11. UNSA MAN NGA BATASAN ANG ANGAY NATONG HUPTAN KON KITA ANAA SA TAAS NGA HUT-ONG SA KATILINGBAN? Ang opisyal nga Romanhon diha sa ebanghelyo maoy atong modelo. Una, nagpakita siya’g dakong pagtoo sa makaluwas nga gahum ni Kristo. Bisan tuod ubos sa iyang pagmando ang gatosan ka mga sundalo, miila siya nga adunay mas gamhanan pa kay kaniya, ang Ginoo. Ug ikaduha, ang opisyal naghupot og maloloy-ong kasingkasing. Sa mga karaang Romano, ang ulipon gipakasama’g bili sa mga hayop nga igo lang patrabahoon ug pwedeng pasakitan ug ibaligya sama sa usa ka butang. Apan, kining opisyal nangaliyupo kang Hesus alang sa kaayohan sa iyang kabos nga ulipon. Siya nagpamatuod sa panultihon: “To be rich, is not what you have in your bank account, but what you have in your heart.”

No comments: