Tuesday, November 8, 2016

WEDNESDAY OF THE 32ND WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 17:11-19. NGANONG ANGAY MAN KITANG MAGPASALAMATON? Giayo ni Hesus ang napulo ka sanglahon nga nagpakilooy kaniya. Apan niining napulo, usa lamang ang nibalik aron sa pagpasalamat sa Ginoo. Tungod niini nakapangutana si Hesus, “Dili ba napulo man ang nangaayo? Hain naman ang siyam?” Gipangita ni Hesus ang siyam dili tungod kay nanginahanglan siya’g pagdayeg kondili tungod kay nahibalo siya unsa ang maayong pamatasan. Kinahanglan nga magpasalamat ang tawo tungod kay ang pagkamapasalamaton usa ka hiyas nga makapadasig sa katilingban. Diha sa pagpasalamat, atong gidawat nga kita nanginahanglan sa usa’g-usa ug nga kita nalipay sa pagtinabangay. Adunay panultihon nga nag-ingon, “It is not happy people who are thankful; it is thankful people who are happy.”

No comments: