Thursday, January 21, 2016

FRIDAY OF THE 2ND WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 3:13-19. UNSA MAN ANG TAWAG SA GINOO PARA SA MATAG USA KANATO? Sa iyang pagsugod og sangyaw sa Maayong Balita, si Kristo nagdapit og mga tawo nga mosunod ug motabang kaniya. Ang iyang gipangdapit mga ordinaryong tawo, dili mga adunahan, dili tag-as og kahibalo, ug dili usab gamhanan. Mga tawo kini nga nagagikan sa simpleng kahimtang ug nagbuhat og simpleng mga butang. Gipili sila dili tungod sa ilang abilidad ug katakos kondili tungod sa ilang pwedeng mahimo uban kang Kristo. Kon ang Dios magtawag kanato sa pagpangalagad, dili kita angay’ng modumili tungod lamang sa atong mga kahuyang ug kakulangon. Ang Ginoo maoy maghatag kanato’g katakos, maghimo kanatong epektibo, ug maghatag kanato’g kadasig sa pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto sa katawhan.

No comments: