Saturday, January 30, 2016

SATURDAY OF THE 3RD WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 4:35-41. ANGAY BA KITANG MAWAD-AG PAGLAOM SA PANAHON NGA KITA ADUNAY DAGKONG SULIRAN? Sa dihang gikusokuso sa dakong unos ang ilang sakayan, ang mga tinun-an mituwaw sa makusog, “Ginoo, wala ba ka mabalaka nga hapit na kita malunod?” Dili ba ingon man usab niini ang atong buot ipangutana sa Dios kon adunay mga dagkong problema nga muabot sa atong kinabuhi? Taliwala sa mga suliran, gusto kitang masayod kon ang Ginoo nagpakabana ba sa atong kahimtang. Gipahunong ni Hesus ang unos, ug giingnan ang mga tinun-an, “Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig?” Kining ebanghelyo magpahinumdum kanato nga kontrolado sa Ginoo ang tanan ug dili kita angay’ng mahadlok. Adunay nag-ingon, “When you feel like drowning in life situations, don’t worry. Your Lifeguard walks on water.”

No comments: