Monday, January 18, 2016

TUESDAY OF THE 2ND WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 2: 23-28. UNSA MAY GISUGO SA ADLAW’NG IGPAPAHULAY? Usa sa Napulo ka Sugo sa Ginoo mao ang pagbalaan sa Adlaw’ng Igpapahulay, nga para sa mga Katoliko mao ang adlaw’ng Domingo. Ning maong adlaw, obligado kita nga mohunong sa pagtrabaho sa atong naandang buluhaton aron sa pagsimba ug pagdayeg sa Dios. Apan wala kini magpasabot nga dili na kita molihok ning maong adlaw. Gani, mahimo man kita nga magbuhat sa atong mga apostolado matag Domingo. Kon kinahanglanon kaayo, mahimo usab kita nga motrabaho aron sa pagluwas og kinabuhi, atoa o sa laing tawo. Sa pag-ingon ni Hesus, “Ang Adlawng Igpapahulay gibuhat alang sa kaayohan sa tawo”, buot lamang niyang ipasabot nga ang kaluwasan sa tawo mas importante kaysa bisan unsang balaod.

No comments: