Thursday, January 28, 2016

FRIDAY OF THE 3RD WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)
MARCOS 4:26-34. UNSA MAY ATONG MAKAT-ONAN SA SAMBINGAY SA LISO SA MUSTASA? Ang liso dili motubo sa usa ka pamilok ug ang tanum makapamunga human sa igong panahon. Ang mga Hudiyo nagpaabot og Mesiyas nga dihadiha mopabarog sa Gingharian sa Dios. Apan, niabot si Hesus kanila sama sa usa ka bata, nitubo sulod sa dugay'ng panahon, ug nagsangyaw sulod sa katuigan. Dili ba kita susama usab sa mga Hudiyo? Gusto kita nga mausab ang hulagway sa katilingban sa dinali-ang paagi, o kaha nga mabag-o ang usa ka tawo sa usa ka pamilok lamang. Apan dili ingon niini ang pamaagi sa Dios. Bililhon para Kaniya ang atong proseso sa pagtubo, ang atong pasensya ug mga paningkamot. Adunay nag-ingon: “Do not expect miracles to happen overnight. Be patient, be loving. And little by little the change you seek will come.”

No comments: