Sunday, January 10, 2016

MONDAY OF THE 1ST WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 1:14-20. KINSA MAN ANG GUSTO NI HESUS NGA MAHIMONG KAUBAN SA PAGSANGYAW SA EBANGHELYO? Ang unang mga tinun-an ni Hesus dili inila, dili edukado, ug dili adunahan. Si Simon, Andres, Juan ug Santiago mga ordinaryong mangingisda; sila ang unang nakadungog sa tawag, “Dali, sunod kamo kanako!” Adunay nag-ingon, “Jesus does not call the qualified; he qualifies the called.” Kining mga mangingisda gipili ni Hesus dili tungod kay sila adunay igong katakos kondili tungod kay gusto niyang ipakita kon unsay mahimo sa Dios ngadto sa mga tawo nga dili magpanuko sa pagsunod kaniya. Ang mga mananagat og isda gihimo niyang mananagat og mga tawo. Sa samang paagi, kita karon gitahasan ni Hesus nga managat og mga tawo pinaagi sa pagsaksi sa ebanghelyo diha sa atong kinabuhi matag adlaw.

No comments: