Sunday, January 3, 2016

MONDAY AFTER EPIPHANY (YEAR C)


1 JUAN 3:22-4:6. UNSA MAY ATONG BUHATON ARON KITA MAHIUSA SA DIOS? Ang Unang Sulat ni San Juan nagsugyot og usa ka pamaagi aron kita mahilambigit sa atong Magbubuhat: “Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya.” Kalabot sa kasugo-an, ang maong Sulat nagkanayon: “Ang gisugo sa Dios mao nga motuo kita sa Ngalan sa Iyang Anak nga si Hesu-Kristo ug maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo.” Nindot ug klaro kini nga pagtulon-an. Pinaagi sa pagdawat kang Kristo ug sa pagsunod sa Iyang mga buhat sa gugma ug pagpangalagad, kita mahiusa sa Dios. Si Pope Francis nagwali sa susamang mensahe pinaagi sa pag-ingon: “Dili kita mahimong suod sa isigkatawo kon kita dili higala sa Dios. Ug dili usab kita mahimong suod sa Dios kon kita dili higala sa isigkatawo.”

No comments: