Tuesday, January 26, 2016

WEDNESDAY OF THE 3RD WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)MARCOS 4:1-20. UNSA MAN KITA NGA MATANG SA TIGPAMINAW SA PULONG SA DIOS? Adunay tawo nga maminaw, apan sirado og hunahuna. Nakadungog siya sa Pulong apan wala niya kini hatagi’g bili. Adunay tawo nga maminaw, apan ang hunahuna mabaw. Nabati niya ang Pulong apan dili siya makamaong mamalandong niini. Aduna puy tawo nga maminaw, apan daghan og kabilinggan. Nadungog niya ang Pulong, apan malimtan niya dayon tungod kay daghan siya’g giatiman. Sa katapusan, adunay tawo nga maminaw ug abli sa hunahuna ug kasingkasing. Human madungog ang Pulong, pamalandongan niya kini ug ampoan. Tungod niini, masabtan niya ang mensahe sa Dios ug iyang mapuy-an. Nindot kining tambag: “When you pray, be sure that you listen also. You have things you want to say to God. But He also has things He wants to say to you.”

No comments: