Tuesday, January 5, 2016

WEDNESDAY AFTER EPIPHANY (YEAR C)


1 JUAN 4:11-18. UNSA MAY TAMBAL SA KAHADLOK? Nagkalain-lain ang kahadlok sa tawo – adunay mahadlok sa kaaway, katalagman, sakit, kamatayon, ug uban pa. Kon kita gihari-an sa daghang kahadlok, angay natong pamalandongan ang mga pulong sa Unang Sulat ni San Juan: “Walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok.” Tinuod baya kini. Ang tinuod nga gugma makahupay sa tanang kahadlok ug kabalaka. Kon mahigugmaon kita, kinsa may masuko kanato? Kon mapuno kita sa gugma, kinsa may makaako og biya kanato? Kon kita nahiusa sa Dios diha sa gugma, nganong mahadlok man kita nga madisgrasya, masakit o mamatay? Sakto si San Juan sa iyang pagsulat, “Kon mahadlok gihapon ang tawo, wala pa mahingpit ang iyang gugma.”

No comments: