Sunday, January 17, 2016

MONDAY OF THE 2ND WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 2:18-22. PARA SA MGA KRISTIYANOS, UNSA MAN ANG ANGAY UNAHON, ANG PAGKUMBIRA O ANG PAGPUASA? Ang pagkumbira ug ang pagpuasa pareho nga maayo, basta kini himoon sa saktong panahon, paagi ug katuyoan. Angay kitang magkumbira panahon sa piyesta, kasal, adlaw nga natawhan, o kaha kon kita makadawat og grasya ug angay’ng magpasalamat sa Dios. Ang pagkumbira mahimong daotan kon kini butahon panahon sa kalisod ug kasubo, o kon kita mangaon nga walay pagtagad sa mga tawong gigutom. Sa laing bahin, ang pagpuasa angay nga buhaton panahon sa kwaresma, kanus-a kita gidapit nga modisiplina sa kaugalingon. Angay usab kitang magpuasa panahon sa katalagman ug kalisdanan, agi’g pakighiusa sa mga naglisod nga mga kaigsoonan. Ang pagpuasa mahimong daotan kon kini pakitang-tao lamang.

No comments: