Tuesday, January 12, 2016

WEDNESDAY OF THE 1ST WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 1:29-39. UNSA MAY ANGAY’NG MAGTUKLOD KANATO SA PAGDUOL SA DIOS? Daghang mga masakiton ug giyawaan ang gipang-ayo ni Hesus. Tungod niini nahimo siyang inila ug pinangita sa mga tawo. Gusto nila siyang hawiran sa ilang lugar. Apan gipadayag ni Hesus kanila nga kinahanglan niyang moadto sa laing dapit aron magsangyaw. Atong masabtan sa ebanghelyo nga si Hesus walay gusto sa panatikong paagi sa pagsunod kaniya. Nasayod siya nga daghan ang moduol kaniya aron lamang mangayo ug aron matuman ang ilang kagustohan. Dili kini ang angay’ng mahitabo sa mga sumusunod. Moduol kita ni Hesus dili aron magsigi’g pangayo kondili aron makasabot sa kabubut-on sa Dios ug makasunod sa iyang panig-ingnan. Kini ang katuyoan nga angay’ng magdasig kanato sa pagsunod kang Hesus.

No comments: