Friday, January 8, 2016

SATURDAY AFTER EPIPHANY (YEAR C)


JUAN 3:22-30. UNSA MAY ATONG BUHATON ARON MAHIMONG MAPAUBSANON? Dili sayon ang pagpaubos ilabina kon daghan ikaw og nahibaloan. Kon dili magbantay, ang tawo nga adunay mga talento mahimong hambogero ug garboso. Diha kang Juan Magbubunyag atong makat-onan ang duha ka paagi sa pagpabiling mapaubsanon. Una, giila ni Juan nga adunay mas labaw pa kay kaniya – ang Ginoo. Atong dawaton nga bisan unsa nato kamaayo, aduna gayoy lain nga mas maantigo pa kay kanato. Kinahanglan makamao kitang magpatabang sa isigkatawo ug sa Ginoo. Ug ikaduha, gikalipay ni Juan ang pagkahimong inila ni Kristo. Wala siya maguol o mahadlok nga si Kristo molabaw kaniya sa pagkainila. Sama kang San Juan, dili kita angay’ng masina sa mga tawo nga molabaw kanato. Atong isipon ang ilang kalampusan nga ato usab nga kadaogan.

No comments: