Sunday, January 31, 2016

MONDAY OF THE 4TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 5:1-20. UNSA MAY KALAINAN TALI SA TAWONG DAOTAN UG SA MAAYO? Ang mga daotang espiritu nga diha sa tawo'ng giyawaan nagpakilooy kang Hesus nga dili sila sakiton. Gawas niana, wala na silay laing gipangayo. Wala sila mangandoy nga mahiusa sa Ginoo; ug gani, mas gipili pa nila nga ipadala ngadto sa mga baboy ug malumos sa lanaw. Human ayoha ni Hesus ang tawo nga giyawaan, giayo usab niya ang iyang mga relasyon. “Pauli sa imong kaugalingong katawhan ug sultihi sila unsa kadako ang gihimo sa Ginoo kanimo.” Kining ebanghelyo nagpakita sa kalainan tali sa kahimtang sa tawo nga giharian sa yawa ug sa tawo nga nahiusa na sa Dios. Ang tawo'ng yawan-on walay makahuloganong relasyon; samtang ang tawo'ng matarong mahiusa sa gugma uban sa Dios ug sa isigkaingon.

No comments: