Monday, February 1, 2016

FEAST OF THE PRESENTATION IN THE TEMPLE (YEAR C)LUKAS 2:22-40. UNSA MAN ANG MENSAHE NING KAPISTAHAN SA PAGHALAD SA BATANG HESUS DIDTO SA TEMPLO? Karong adlawa gipahinumduman kita nga matag bata nga mahimugso ning kalibotan nagagikan sa Dios. Ang bata usa ka bililhong gasa nga madawat sa mga ginikanan; usa usab kini ka dakong responsabilidad nga gisangon kanila sa Dios. Sama nga si Jose ug Maria naghalad sa batang Hesus ngadto sa templo, ang mga ginikanan gidasig sa paghalad sa ilang mga anak ngadto sa Dios uban sa pag-ampo: “Ginoo, among ihalad Kanimo ang bata nga Imong gihatag kanamo aron mahimo namong anak. Kami maningkamot, uban sa imong panabang, sa paghatag kaniya og maayong pagtulon-an ug panig-ingnan aron siya mahisama kang Kristo nga motubo sa kusog, kaalam, ug grasya. Amen.”

No comments: