Tuesday, February 16, 2016

WEDNESDAY OF THE 1ST WEEK OF LENT (YEAR C)

LUKAS 11:29-32. UNSA MAN ANG MAKAPANGIL-AD SA USA KA KATILINGBAN? Diha sa ebanghelyo si Hesus nakatuwaw sa pag-ingon, “Pagkadautan gayod sa katawhan niining panahona!” Nabungat niya kini tungod kay ang mga tawo nidumili sa pagtoo kaniya bisan sa mga milagro ug maayong buhat nga nag-uban sa iyang pagsangyaw. Ang katilingban, o bisan ang pamilya, nga dili moila o dili maminaw sa Dios mapuno gayod sa kadautan. Maghari kanila ang kalaog, kasina, pagdumot, panag-away ug uban pa. Ning Kwaresma, atong pangayoon sa Dios ang grasya nga makakita o mabati nato ang iyang presensya diha sa atong taliwala, ug diha sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Ang iyang talagsaong gugma magdasig unta kanato sa pagbasol sa mga sala ug sa pagsugod og lakaw sa dalan sa katarong.

No comments: