Sunday, February 7, 2016

MONDAY OF THE 5TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 6:53-56. NGANONG ANGAY MAN NATONG ALAGARAN ANG MGA MASAKITON? Una sa tanan, ang mga masakiton adunay dakong luna sa kasingkasing sa Ginoo. Ang ebanghelyo nagsaysay nga bisan asa si Hesus moadto, dad-on sa mga tawo ang ilang mga masakiton aron Iyang ayohon. Gihatagan ni Hesus og panahon ang mga masakiton, gitugotan sila nga mohikap kaniya ug nangaayo sila. Sa laing higayon, si Hesus mismo ang nihilam sa mga masakiton ug giayo sila niya. Dugang pa niini, ang pag-atiman sa masakiton klaro nga gisugo ni Kristo sa Iyang mga tinun-an: “Lakaw, ug isangyaw ninyo ang Balita: ang paghari sa Dios haduol na. Ayoha ninyo ang mga masakiton”. Ang atong pagtuman ning maong kasugoan maghatag kanato og luna sa Gingharian sa Ginoo tungod kay matod pa niya, “Nasakit ako ug inyo akong giduaw.”

No comments: