Wednesday, February 10, 2016

FEAST OF OUR LADY OF LOURDES (YEAR C)

LUKE 9:22-25. UNSA MAN ANG PANAWAGAN SA BIRHEN SA LOURDES? Ang Mahal nga Birhen nagpakita sa usa ka 14-anyos nga dalaga nga ginganla’g Bernadette Soubiroux niadtong Pebrero 11, 1858 didto sa usa ka grotto sa Lourdes, France. Ang Birhen nagpadayag pinaagi kang Bernadette nga buot niyang magpahimog kapilya sa maong lugar. Ang kapilya nga gitukod karon nahimo nang dako ug nindot kaayo nga basilika, ug giduaw sa milyon-milyon ka mga tawo gikan sa tanang dapit sa kalibotan. Ang Birhen sa Lourdes nagpakitag talagsaong gugma sa mga masakiton, sumala sa daghang milagrosong kaayohan sa sakit nga nadawat sa mga nag-ampo pinaagi kaniya. Tungod niini, angay natong saulogon ang kapistahan sa Birhen sa Lourdes pinaagi sa pagduaw, pagtabang, ug pag-ampo sa mga masakiton sa atong komunidad.

No comments: