Wednesday, February 10, 2016

THURSDAY AFTER ASH WEDNESDAY (YEAR C)


LUKAS 9:22-25. UNSA MAN ANG ANGAY NATONG HATAGAN OG BILI NING KINABUHI? Ang atong kailibgon magtuklod kanato sa pagpaninguha sa mga kalibotanong butang sama sa kwarta, celfone, laptop, TV set, kotse, balay ug uban pa. Kasagaran, ang atong mga paningkamot magtumong sa pagtagbaw sa kaugalingon. Apan, ang ebanghelyo nagpahinumdum kanato nga gihimo kita dili para sa kalibotan kondili para sa Gingharian sa Dios. “Aduna bay makuha ang tawo kon maiya ang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayod!” Iasa man tuod nato ang mga materyal nga butang kon kini makapalayo kanato sa Ginoo? Ning kwaresma, disiplinahon nato ang atong kailibgon ug maninguha kita sa kaayohan sa uban kay kini ang magdala kanato og kaluwasan.

No comments: