Sunday, February 28, 2016

MONDAY OF THE 3RD WEEK OF LENT (YEAR C)


LUKAS 4:24-30. UNSAON MAN NATO PAGTAGAD ANG MGA TAWO NGA DILI SAMA KANATO’G PAGTOO? Si Jonathan Swift nag-ingon: “We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another.” Nasulti niya kini tungod sa panag-away ug pagpinatyanay sa mga tawo tungod sa relihiyon. Ang mga relihiyon nga nagtudlo og gugma mao na hinoon ang hinungdan sa panagbingkil ug pagdumtanay sa mga tawo. Diha sa ebanghelyo, si Hesus naghisgot mahitungod kang propeta Elias nga gipadala sa Dios aron pag-atiman sa usa ka paganong biyuda ug kang propeta Eliseo nga gigamit sa Dios aron pag-ayo sa pagano nga si Naaman. Dinhi gitudloan kita ni Hesus nga ang gugma sa Dios para sa tanan, dili lang para sa mga Hudiyo. Angay nga magrespetohay ang mga tawo, bisan lain-laig relihiyon, tungod kay ang tanan mga anak sa Dios.

No comments: