Thursday, February 11, 2016

FRIDAY AFTER ASH WEDNESDAY (YEAR C)


MATEO 9:14-15. UNSA MAN KABILILHON ANG PAGPUASA? Ang pagpuasa usa ka dalaygong buhat, ilabina kon kini himoon uban sa maayong katuyoan ug dili pakitang-tao lamang. Ang pagpuasa mao ang pagdisiplina sa kaugalingon pinaagi sa pagdumili sa pagkaon, pag-inum, o paglingawlingaw. Mahimo kining makahuloganon kon ubanan sa mga buhat sa kalooy, sama sa pagpaambit og pagkaon sa gigutom, paghatag og kasilongan sa mga kabos, ug paglihok para sa hustisya ug kaangayan (Is 58:6-7). Diha sa ebanghelyo gipasabot ni Kristo nga adunay saktong panahon alang sa pagpuasa. Ug para kanatong mga Katoliko, ang Kwaresma maoy labing sakto nga kahigayonan sa paghimo niini. Makighiusa kita ni Kristo diha sa iyang paghigugma, pagpangalagad ug pagsakripisyo alang sa kinabuhi ug kahamugaway sa mga kabos ug sinalikway.

No comments: