Monday, February 22, 2016

TUESDAY OF THE 2ND WEEK OF LENT (YEAR C)


MATEO 23:1-12. SAYOP BA ANG PAGTAWAG SA USA KA TAWO OG “MAGTUTUDLO”, “AMAHAN”, UG “PANGULO”? Ang pagdili ni Kristo sa pagtawag ni bisan kinsa dinhi sa yuta nga “Magtutudlo”, “Amahan”, ug “Pangulo” usa ka paagi sa pagsulti o pagsulat nga gipalabi-an (hyperbole in English) aron sa pagtudlo og mahinungdanong mga punto. Dili tuyo ni Hesus nga bawalan kita sa pagtawag sa atong titser og “magtutudlo”, o sa atong tatay og “amahan”, o sa atong presidente og “pangulo” tungod kay kini gibuhat man sa mga matarong nga tawo sa iyang panahon. Ang iyang tumong mao ang pagsaway sa kinaiya nga nag-apas lamang sa mga titulo ug pasidungog nga kalibotanon, apil ang batasan nga mapasigarbohon ug mapahitas-on. Matud pa niya, “Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon.”

No comments: