Thursday, February 4, 2016

FRIDAY OF THE 4TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

MARCOS 6:14-29. UNSA MAY ATONG MAKUHA SA PAGBAROG SA KAMATUORAN? Si Juan gipatay tungod sa iyang paglaban sa kamatuoran. Iyang giingnan si Hari Herodes nga ang iyang pagpakigpuyo kang Herodias usa ka dakong sala tungod kay kini asawa man sa iyang igsoon. Dili matarong para sa usa ka tawo, bisan og hari siya, ang pagpanapaw. Human sa daghang katuigan, ang espiritu ni Juan nabuhi og balik sa usa ka tawo nga ginganla’g Thomas More. Sama kang Juan, gipatay siya tungod sa iyang pagsulti sa tinuod. Gisaway niya ang pagpakasal ni King Henry VIII kang Anne Boleyn tungod kay aduna man siyay buhing asawa nga si Katerina. Sa pagbarog sa kamatuoran, si Juan ug si Thomas More gipatay, apan nadawat nila ang dakong ganti sa langit. Nindot ang panultihon: “People can’t change the truth but the truth can change people.”

No comments: