Tuesday, February 9, 2016

ASH WEDNESDAY (YEAR C)


MARCOS 6:1-6, 16-18. UNSA MAY MENSAHE PARA KANATO NING MIERKOLES BADLIS? Sulod sa Santos nga Misa, himoon ang solemne nga pagbadlis og abo sa agtang sa mga tawo. Sa paghimo niini, ang pari mopili sa duha ka formula nga iyang isulti: Ang una, “Hinumdumi tawo, ikaw abog, ug sa abog ikaw mobalik.”, ug ang ikaduha, “Biya-i ang sala ug pagmatinud-anon sa Ebanghelyo.” Kining mga pulonga magpahinumdum kanato sa atong pagka-mortal ug sa atong pagkamakasasala. Sa pagkatinuod, wala kitay bili tungod kay abog lamang kita, ug wala kitay ikapasigarbo kay mahuyang ug makasasala kita. Apan, ang abo nga ikuros sa atong agtang magtudlo usab kanato sa usa ka nindot nga kamatuoran. Bisan abog lang kita, ug bisan sa atong pagkamakasasala nahimo kitang bililhon tungod sa paghalad ni Kristo sa iyang kinabuhi didto sa krus.

No comments: