Wednesday, February 3, 2016

THURSDAY OF THE 4TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 6:7-13. NGANONG GIDID-AN MAN NI HESUS ANG MGA TINUN-AN SA PAGDALA’G DAGHANG BUTANG SA ILANG PAGSANGYAW SA MAAYONG BALITA? Dili ikalilong nga ang mga materyal nga butang makatabang sa atong kinabuhi. Apan nasayod usab kita nga ang mga butang ning kalibotan makababag sa atong mga buluhaton para sa Dios ug sa isigkaingon. Daghan kanato dili na mag-ampo tungod kay sigi’g tan-aw sa salida sa TV; daghan dili na mag-estoryahanay tungod kay sigi’g tuslok-tuslok sa cellphone. Ang uban mabuta sa bahandi ug mahimong mapahitas-on. Nasayod usab kita nga ang kabtangan usahay maoy hinungdan sa panag-away sa managsoon ug managhigala. Adunay nag-ingon: “If material things are what you’re talking about when you say ‘I’m blessed’, you have no idea what a blessing is.”

No comments: