Friday, February 12, 2016

SATURDAY AFTER ASH WEDNESDAY (YEAR C)


LUKAS 5:27-32. KINSA MAN ANG MAS BULAHAN, ANG MAKASASALA BA O ANG MATARONG? Sa pag-ingon ni Kristo, “Gitawag ko ang mga makasasala, dili ang mga matarong”, wala niya ipasabot nga mas pinangga niya ang mga masalaypon kaysa mga buotan. Ang mga matarong gimahal pag-ayo sa Dios. Apan, gusto usab niyang luwason ang mga makasasala. Sila ang nanginahanglan og doktor ug sila ang hinungdan sa pag-anhi ni Kristo. Ang mga makasasala nga modawat sa ilang sayop ug mobiya sa daotang kinabuhi aron pagsunod kang Kristo maoy makaangkon og kaluwasan. Mao kini ang nahitabo kang Levi, Zakeo, Maria Magdalena, ug uban pa. Apan ang mga tawo nga nagtoo nga sila walay sala, sama sa mga Pariseo, mao na hinoon ang dili maluwas. Sakto ang panultihon, “A humble sinner is better than a self-righteous saint”.

No comments: