Sunday, February 21, 2016

FEAST OF THE CHAIR OF PETER (YEAR C)


MATEO 16:13-19. UNSA MAY KAHULOGAN SA KATEDRAL NI SAN PEDRO APOSTOL? Si San Pedro gipili sa Ginoo nga maoy mangulo sa iyang Simbahan. “Ikaw si Pedro ug ibabaw ning maong bato tukoron ko ang akong Simbahan ug bisan ang gahom sa kamatayon dili makabuntog niini. Kanimo ihatag ko ang mga yawi sa gingharian sa Dios.” Para kanatong mga Katoliko, ang “katedral” maoy simbolo sa awtoridad nga gihatag ni Kristo kang Pedro ug sa iyang mga sumusunod, nga mao ang mga kaobispohan. Ang “awtoridad” gamiton dili sa pagkondena ug pag-abuso kondili sa pagluwas ug pagpangalagad. Ang katedral mao usab ang simbolo sa kahiusahan sa mga katoliko sa tibuok kalibotan. Tungod niini, sa matag Diyosesis aduna gayoy tukoron nga katedral, simbolo sa awtoridad sa obispo, ug isipon nga sentro sa kahiusahan sa tanang binunyagan.

No comments: