Friday, February 5, 2016

SATURDAY OF THE 4TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 6:30-34. NGANONG IMPORTANTE MAN ANG PAGPAHULAY DIHA SA KAHILOM? Human sa malampuson nga pagsangyaw, ang mga apostoles giingnan ni Hesus: “Mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamo’g diyotay.” Isip lawasnon, kinahanglan natong hatagag panahon nga makapahulay ang atong lawas aron maandam sa sunod nga mga buluhaton. Kon dili kita mohunong sa pagtrabaho, dako ang purohan nga masakit kita ug maluya. Isip espirituhanon, angay usab natong papahulayon ang atong utok ug kasingkasing aron kini mahiluna diha sa Dios. Diha sa kahilom ug sa pag-ampo, atong masinati ang kalinaw ug masabtan ang kabubut-on sa Ginoo para kanato. Kini ang pahimangno ni Mother Teresa: “God speaks in the silence of our heart. Listening is the beginning of prayer.”

No comments: