Tuesday, February 2, 2016

FEAST OF SAINT BLAISE, BISHOP AND MARTYR


MARCOS 5:21-43. UNSA MAY KALAMBIGITAN SA DEBOSYON KANG SAN BLAS UG SA MGA TUTONLAN? Si San Blas usa ka buotan nga obispo sa Sebaste, Armenia niadtong ika-4 nga siglo. Nabilanggo siya resulta sa pagpanglutos nga gihimo sa mga paganong Romano, ubos sa pagmando ni Emperador Licinius. Kalabot sa sugilanon sa kinabuhi ni Blas mao ang iyang pag-ayo sa bata nga naglisod og ginhawa tungod sa dakong bukog sa isda nga nakababag sa iyang tutunlan. Tungod niini, adunay namugna nga debosyon sa pag-ampo kang San Blas alang sa kaayohan sa mga sakit sa tutunlan. Bililhon kining maong debosyon tungod kay daghan kanato adunay mga balati-an sa tutunlan, ilabina ning tingtugnaw nga panahon. Gawas pa niana, daghan usab nga mga tutunlan ang nanginahanglan og kaayohan tungod sa mga daotang pulong nga magsigig agi niini.

No comments: