Tuesday, January 19, 2016

WEDNESDAY OF THE 2ND WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)MARCOS 3:1-6. DAOTAN BA ANG PAGBATI OG KASUKO? Ang ebanghelyo naghisgot sa pipila ka higayon nga si Hesus nasuko: una, sa dihang iyang gipangbugaw ang mga namaligya didto sa templo; ikaduha, sa dihang gipugngan sa mga tinun-an ang mga bata nga buot moduol kaniya; ug ikatulo, diha sa ebanghelyo karon, diin naglagot siya sa kagahi’g ulo sa mga Pariseo nga naghunahuna og ngil-ad sa iyang pagbuhat og kaayohan panahon sa Adlaw’ng Igpapahulay. Atong makita nga ang kasuko ni Hesus dili para sa iyang kaugalingon kondili para sa kaayohan sa uban – sa mga kabos, mga bata, ug mga masakiton. Si Benjamin Franklin nag-ingon: “Anger is never without a reason, but seldom with a good one.” Sa sunod higayon nga kita masuko, hinaot unta nga sama kang Kristo aduna kitay sakto ug maayong hinungdan.

No comments: