Monday, January 25, 2016

TUESDAY OF THE 3RD WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 3:31-35. KINSA MAN ANG MGA SAKOP SA PAMILYA SA DIOS? Sa ordinaryong pagsabot, isipon nato nga kapamilya ang mga tawo nga atong kadugo. Apan, ang Kristohanong pagsabot sa pamilya mas labaw pa kaayo niini. Sa iyang sulat ngadto sa taga-Galacia, si San Pablo nagtudlo nga tungod sa pagtoo ug sa bunyag diha ni Kristo, nahimo kitang mga anak sa Dios (3:26). Ang atong pagkamanagsoon dili tungod sa dugo nga naglatay sa atong kaugatan kondili sa espiritu sa Dios nga naghiusa kanato. Diha sa ebanghelyo, si Kristo nagpatin-aw niini: “Si bisan kinsa nga mobuhat sa kabubut-on sa Dios ilhon nga akong mga igsoon ug inahan.” Nga sa ato pa, ang binunyagan mahimong tinuod nga kapamilya ni Hesus kon kini magpuyo subay sa iyang mga lakang ug kasugoan. Sakto ang giingon, “A Christian’s only relatives are the saints.”

No comments: