Thursday, March 3, 2016

FRIDAY OF THE 3RD WEEK OF LENT (YEAR C)


MARCOS 12:28-34. UNSAON MAN NATO PAGHIGUGMA ANG DIOS NGA DILI NATO MAKITA? Usa ka paagi mao ang pagdayeg ug pagsimba Kaniya diha sa Santos nga Misa ug sa atong mga pag-ampo. Pinaagi niini atong giila ang Iyang kahalangdon isip Hari sa tanan ug ang Iyang kamahigugmaon isip atong Amahan. Dugang pa niini, atong mapakita ang atong gugma sa Dios diha sa pag-amping ug pagpalambo sa Iyang kabuhatan sama sa kalasangan, kadagatan, kahanginan ug kahayopan. Ang tanan Iyang gihimo para sa atong kaayohan, ug busa, angay natong ampingan. Ug sa katapusan, ang gugma sa Dios atong mapadayag pinaagi sa paghigugma sa atong mga silingan. Ang silingan dili lang ang tapad nato’g pinuy-anan kondili sila nga nagmasulob-on, nasakit, naproblema, ug naglisod sa kinabuhi. Sa pagtabang kanila, sama ra nga ang Dios maoy atong gialagaran.

No comments: