Monday, March 28, 2016

TUESDAY OF THE OCTAVE OF EASTER (YEAR C)


JUAN 20:11-18. UNSA MAN KABILILHON ANG ATONG PANGALAN UG PAGKATAWO? Diha pa nailhi ni Maria Magdalina ang Nabanhaw'ng Ginoo sa dihang gitawag siya niini ginamit ang iyang ngalan nga “Maria” ug sa paagi nga puno sa respeto ug gugma. Tinuod gyod ang panultihon nga nagaingon, “Ang pinakanindot nga tingog nga atong madungog mao ang atong pangalan.” Diha sa libro ni Isaias, giingnan kita nga ang pangalan sa matag tawo nahisulat sa mga palad sa Ginoo. Ingon niana kanindot ang pag-ila sa Dios sa matag usa kanato. Giingnan sa Nabanhaw'ng Kristo si Maria nga kining Dios diin Siya mopauli mao ang atong Dios, ug ang Iyang Amahan ato usab nga Amahan. Kining kamatuoran magdasig unta kanato sa paghatag og dakong bili sa atong kaugalingon isip mga anak sa Dios.

No comments: