Tuesday, March 22, 2016

HOLY WEDNESDAY (YEAR C)MATEO 26:14-25. ADUNA BAY KANTIDAD, BUTANG, O KALIPAYON NGA SARANG MAKAPAHIMO KANATONG MALUIBON SA DIOS? Si Judas nangutana sa kadagkoan sa mga Judio, “Unsa may inyong ihatag kanako kon akong itugyan kaninyo si Hesus?” Kini nagpasabot nga si Judas andam mobudhi sa iyang Ginoo basta lamang adunay bahandi nga iyang madawat. Adunay nag-ingon, “The saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies.” Kita, sama kang Judas nga sumusunod ni Kristo, adunay purohan nga maminaw sa yawa ug magbudhi sa Ginoo. Mahitabo kini kon tungod lamang sa bahandi, garbo, ug lumalabay’ng kalipay, talikdan nato ang atong moral nga prinsipyo ug ang Ginoo aron magbuhat og dili maayo, sama sa pagpanikas, pag-apil sa ilegal nga negosyo, pagbaligya og boto, o kaha, pagsulod sa bawal nga relasyon.

No comments: